Põhimõtted

Oikumeenilisus

Kirikute Öö esitleb kristlike kirikute olulisemaid tunnusjooni.
Kirikute Öö võimaldab külastajatel kogeda kristlike kirikute mitmekesisust ja erinevaid usulisi väljendusviise. Kirikute Ööl osalevad kirikud, kes on Eesti Kirikute Nõukogu liikmed.

Tasuta

Kõik kirikutes pakutavad programmid on tasuta.

Jätkusuutlikkus

Kirikute Öö on arenguvõimeline.
Kirikute Öö on avatud kõigile kogudustele, usukogukondadele, vaimulikele ordudele ja kristlikele kogukondadele, kes suudavad ühiselt anda sellele üritusele võimaluse kasvada ning saada tulevikus püsivaks kristlike kirikute elu osaks meie riigis ja maailmas.

Vabatahtlik koostöö

Kirikute Öö aluseks on koguduste, kirikute, usukogukondade, vaimulike ordude ja muude kristlike kogukondade (edaspidi: kristlikud kogukonnad) vabatahtlik koostöö.Kirikute Öö projektiga liitumine on kristlikele kogukondadele vabatahtlik.

Kogukonna kaasamine

Programmi vorm on täielikult üksikute kristlike kogukondade vastutusel. See tagab loovuse ja esitleb kristlikku elu ja kultuuri kogu mitmekesisuses, sest programmid vastavad erinevate kristlike kogukondade iseloomule.

Motivatsioon ja areng

Kirikute Öö eeldab korraldajate motiveeritust.Kirikute Ööle eelnevalt tuleb luua võimalusi teabe saamiseks, mis aitaks korraldajate oskusi ja võimeid arendada ja neid motiveerida. Seda võivad hõlbustada infokoosolekud, seminarid, kursused ja isiklikud kontaktid.

Koordineerimine

Kirikute Ööd ühendab ühtne visuaalne stiil ja toimumisaeg Tšehhias (Noc kostelů), Slovakkias (Noc kostolov), Austrias (Lange Nacht der Kirchen) ning Eestis.
Kirikute Ööd aitab koordineerida Pühima Neitsi Maarja Pärispatuta Saamise Õdede Kongregatsiooni Klooster Tartus.