Kirikute ja koguduste liitumine Kirikute Ööga 25.05.2018

Eeldame

  1. nõusolekut EESMÄRKIDE ja PÕHIMÕTETEGA ning nende respekteerimist,
  2. oma programmi koostamist ja läbiviimist,
  3. koordinaatorile oma programmi eest vastutava kontaktisiku teatamist
    • vajalikud on kontaktisiku nimi ja e-posti aadress
    • kontaktisik vastutab oma koguduse programmi ja seda puudutava info eest veebilehel www.kirikuteoo.ee

Kontaktid registreerumiseks:

Eesti Tiina Viirelaid

kirikuteoo@gmail.com

Valga Margus Suvi margussuvi@gmail.com

 

 

 

Kirikute Öö on:

  • kutse kõigile hea tahtega inimestele, avastamaks kristliku kunsti ja muusika aardeid;
  • kohtumine loovuse ja usaldusega, milles pühakojad on rajatud, aga ka inimestega, kes käivad neis täna ja tahavad jagada oma usku, oskusi ja andeid ning kaasinimesi teenida;
  • märk kristlike kirikute elavast koostööst ja kristlaste ühtsusest.