Tartu Jumalasünnitaja Uinumise [Uspenski] katedraal

Kirikute Öö programm 25.5.2018

18:0018:30 Õhtuteenistus »»»»»» Minu Kirikute Öö
22:0023:00 Palveteenistus Jumalasünnitajale akafistiga »»»»»» Minu Kirikute Öö

»»» Minu Kirikute Öö

Kirik on avatud kuni 23.30 »»»

Informatsioon kirikust:

Aadress: Magasini t 1

Tartu Jumalaema Uinumise kogudus kuulub kiriklik-kanooniliselt
autonoomse Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku (omandanud autonoomse õigeusu
Kiriku staatuse Konstantinoopoli Patriarhaadi Püha Sinodi 1923. aasta
Tomosega) Tartu piiskopkonna koosseisu.

Meie kõige pühama valitseja ja Jumalasünnitaja ikkaneitsi Maria uinumisele pühendatud katedraali kogudus on rahvusteülene: sinna kuuluvad venelased, ukrainlased, valgevenelased, eestlased, grusiinid ja ka teiste rahvuste esindajad. Jumalateenistusi ja pühasid talitusi peetakse tavapäraselt kirikuslaavi keeles, vajaduse korral ka eesti keeles.

Korralised jumalateenistused EAÕK Tartu Jumalasünnitaja uinumise katedraalis:
Laupäeviti 17:00 suur õhtuteenistus või vigiilia
Pühapäeviti 10:00 jumalik liturgia
Suurtel ja keskmistel pühadel 10:00 jumalik liturgia
Teiste teenistuste kohta info koguduse kuulutustahvlil

http://www.eoc.ee/est/esileht/piiskopkonnad/Tartu/article_id-152

GPS 58°22'57.255"N, 26°43'20.1684"E

Kontaktisik: Liidia Madison

Mapa: