EEKB Karmeli kogudus

Kirikute Öö programm 25.5.2018

Programmi veel ei ole.

Informatsioon kirikust:

Rakvere Karmeli kogudus osaleb kirikute ööl ning avab oma uksed kõigile huvilistele!

Karmeli koguduse palvela, mis avati 1933 aasta II advendil

Rakvere Karmeli kogudus on erinevaid põlvkondi lõimiv kristlik vabaühendus, mis kuulub Rakvere linna kogukonda enam kui 120 aastat. Läbi erinevate aegade ja võimaluste on kogudus lisaks tavapärasele kiriku tegevustele olnud aktiivne ka paljudes muudes valdkondades. Üks peamisi prioriteete on olnud läbi aastakümnete ühistegemised laste ja noortega. Nüüdseks oleme kasvanud kogukonnaks kes kannab endas jätkuvalt headel suhetel rajanevaid tarditsioonilisi väärtusi, tehes seda tänapäeva inimestele mõistetaval viisil. Kogudus kuulub enam kui 6000 liikmest, 83 kogudusest koosnevasse EEKBK Liidu võrgustikku www.ekklesia.ee 

 

Rohekm informatsiooni on leitav www.karmel.ee
 

Uue hoone ehitusplaanid:

Koguduse tänaste tegevuste intensiivsuse ning rohkuse tõttu oleme olukorras, kus olemasolev 30’tel aastatel ehitatud hoone on kogudusele juba mõnda aega liiga väike, ega võimalda kogukonda ja kogudust vajaduspõhiselt teenida. Inim­ ja tehniline ressurss on kogudusel olemas, kuid ruumide arv ja suurus on saanud takistavaks teguriks. Seetõttu oleme alustanud uue kirikuhoone ehituse protsessiga. 

Uue hoone kontseptsioon

Rohkem infot on leitav http://karmelikogudus.wix.com/karmel#!uue-hoone-ehitus/cuza1 

Soovi korral on võimlus lugeda Virumaa Teataja artiklit uue hoone plaanidest http://virumaateataja.postimees.ee/3680609/karmeli-kogudus-hakkab-rakveres-uut-kirikut-ehitama 

www.karmel.ee

GPS 59°20'34.2"N, 26°21'45.3"E

Mapa: