Eesmärgid

Saagem tuttavaks!

Kirikute Öö avab võimaluse tutvuda kristlusega vabas ja vahetus vormis. Erinevad kirikud pakuvad erinevaid võimalusi, kuidas samm-sammult läheneda kristlusele, kirikule, usule. Igaüks saab ise otustada, millisel määral ta soovib läheneda; kedagi ei kohustata valmis olema millekski siduvaks.

Kohtumispaik

Kirikute Öö loob paiga kohtumisteks.
Kirikute Ööl on külalistel võimalus kohtuda kristlusega läbi vestluste, muusika, kunsti, mälestuste, arutelude, kogemuste ...

Avatud kõigile

Kirikute Öö on mõeldud kõige laiemale huviliste ringile - nii neile, kes seisavad väljaspool kirikut kui ka neile, kes on kiriku äärealal. Kirikute Öö kultuuriline taust, tavaliselt kättesaamatute kohtade kättesaadavaks tegemine ja öö atmosfäär lubavad jõuda võimalikult paljude inimesteni.

Ühiskondlik ja kultuuriline haare

Kirikute Öö esitleb kirikuid kui olulist tahku ühiskonna elus, ärgitab tundma huvi vaimsete väärtuste ja kultuuripärandi vastu, mida on lihvinud aastasadade pikkune ajalugu.

Uued võimalused

Kirikute Öö ei tohiks olla ühekordne sündmus, mis lõpeb keskööl. Need, kes tundsid, et osalemine Kirikute Ööl neid isiklikult puudutas, peaksid saama jätkuvalt kogeda uusi võimalusi.